O FIRMIE

Cukiernie – Chmielewskich

Piekarnia i cukiernia Augustyna Chmielewskiego rozpoczęła swoją działalność w 1928 roku w Bydgoszczy przy ulicy Nowodworskiej 28.Wcześniej w 1914 roku miała swoją siedzibę w Gnieźnie. Założyciel firmy zginął w 1940 roku i cukiernia została zamknięta przez okupanta. Po wojnie cukiernię prowadziła żona Augustyna – Katarzyna Chmielewska z córką Genowefą. Natomiast w 1949 roku zakład został zabrany rodzinie Chmielewskich na rzecz Spółdzielni Spożywczej.

W 1957 roku syn Augustyna również Augustyn z zawodu piekarz-cukiernik odzyskał rodzinną firmę i już 6 lat później otworzył punkt sprzedaży przy ulicy Ugory 2, a w 1987 roku drugi , przy zakładzie produkcyjnym przy ulicy Nowodworskiej 28. Cukiernia Chmielewskich od 1957 roku należy do Cechu Rzemiosł Spożywczych w Bydgoszczy.

Na przełomie lat Augustyn Chmielewski pełnił w Cechu wiele odpowiedzialnych funkcji: podstarszy cechu, członek komisji egzaminacyjnej czeladniczej i mistrzowskiej , członek zarządu cechu. Jego wysokie kwalifikacje potwierdzają liczne nagrody i odznaczenia, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią pracę, Honorowa Odznaka Rzemiosła, Srebrny i Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Srebrna i Złota odznaka Mistrza.

Współwłaściciel cukierni, syn Michał z wykształcenia mgr techniki zrezygnował z pracy zawodowej, by kontynuować rodzinną tradycję. Niezbędne kwalifikacje (mistrz w rzemiośle cukiernik) zdobył bardzo szybko bo już od dziecka pracował w zakładzie ojca.

W 1991 roku uruchomiono kolejny punkt na Osowej Górze przy ulicy Wielorybia 108 .

Cukiernia prowadzi również sprzedaż hurtową do kilkudziesięciu punktów m.in. do sieci Polo Market.

Cukiernia wykorzystuje stare rodzinne receptury oraz receptury mistrzów przedwojennych z własną modyfikacją. Produkcja wyrobów bazuje na naturalnych surowcach.

Cukiernia od zawsze szkoli uczniów i może się pochwalić wykształceniem kilkudziesięciu uczniów wśród których są właściciele cukierni.